Ana Sayfa


Giriş
Küçük Flüt
Büyük Flüt
Obua
Korangle
Basson
Kontrbasson
Klarnetler
Küçük Klarnet
Büyük Klarnet
Alto Klarnet
Bas Klarnet
Saksofonlar
Soprano Saksofon
Alto Saksofon
Tenor Saksofon
Bariton Saksofon
Bas Saksofon
Trompet
Kornet
Korno
Trombonlar
Sürgülü Trombon
Büğlü
Alto
Bariton
Bas
Kontrbas Mi b
Kontrbas Si b
Suzafon
Fifre
Boru
Fanfar Trompetleri
Timbal
Trampet
Davul
Zil
Bateri
Üçgen
Gonk
Def
Kastanyet
Ksilofon
Vibrafon
Marimba
Çan
Kariyon
Çelesta
Yaylı Çalgılar
Keman
Viyola
Viyolonsel
Telli Kontrbas
Harp
Org
Piyano
Ağız Mızıkası
Akordeon
Blok Flüt
Banço
Gayda
Gitar
Mandolin
Melodika
Metronom
Diyapazon
Parmaklar
Çalgılarda Aktarma
Uyarım
Çalgıların Bakım ve Onarımı
BAS


Bu bilgi www.melodik.net ten alınmıştır.
027_bas.jpg - 11864 Bytes Alm., Bass - Tuba veya Euphonium
Fr., Saxhorn - Basse
İng., Bass
İta., Bombardino
Yapıldığı ses : Si b
Uzunluğu : 63 cm.
Alaşımlı, ağızlıktı soluklu bir çalgıdır.
Notası, dördüncü çizgi Fa açkısı ile yazılır.
Diyapazona göre duyuluşu, bir büyük dokuzlu aşağıdandır.
Solo ve eşlik görevi verilir.
Orkestra ve Armoni Muzikalarında, bir partisi bulunur.
Ses rengi, yumuşak ve dolgundur.
Bu bilgi www.melodik.net ten alınmıştır.

Ses dizisi genişliği:a. Kalın bölüm b. Orta bölüm c. İnce bölüm


Basın sesini dinlemek için buraya tıklayın.

Bu bilgi www.melodik.net ten alınmıştır.
Çalgının yapılışı, çalmışı, dizge oluşumu ve tutuş özelliği, mi b Altoda belirtildiği gibidir. Yalnız, Baritondan biraz büyükçe bir yapım biçimi vardır. Ayrıca, buna dördüncü bir piston daha eklendiği de olur. Kalın bölüm seslerindeki, ilk beş sesin çıkarılması biraz güç olmakla beraber, diğer bütün sesleri kolaylıkla çıkarılabilir. Fakat kalın seslerinin rengi, güzelliği ve dolgunluğu bakımından kullanılması yerinde olur. Ancak taşınılan endişeyi giderecek, yeterli bir çalıcının olmasıdır. Bir partisi yazılmakla beraber, iki çalıcısının bulunması gereği vardır. Orkestranın Viyolonselleri için yazılmış bölümleri (Viyolonsellere verilmiş Bas ezgileri), Armoni Muzikalarında Baslar aynen uygulayabilirler. Virtüozluk yetenekte olmasına karşın, yüklü ezgiler vermek sakıncalıdır. Güç bir ezgisel geçişte, Si b Bariton (saxhorn), Saksofonlar ve Bas Klarnet ile birleşerek, bu geçişi çalarlar. Solo olarak yararlanabilecek bir çalgıdır. Sahne müziğine ait, ikili, üçlü, dörtlü ve beşlinin Bas partisini eşlikli ve eşliksiz olarak, Bas Soloya vermek gelenektir. Bazen de, Mi b Kontrbas ile aynı seslerde çalarak birleşir.
Bu bilgi www.melodik.net ten alınmıştır.

(*) Kaynak: Feridun ÇALIŞIR "Çalgı Bilgisi" Kitabı.
(Melodik.net te yayınlamak için kitabın yazarında izin alınmıştır. İzinsiz kullanılması yasaktır.)

Bilgisayar ile müzik.
Copyright © 2000 - 2017 Melodik.net