Ana Sayfa


Giriş
Küçük Flüt
Büyük Flüt
Obua
Korangle
Basson
Kontrbasson
Klarnetler
Küçük Klarnet
Büyük Klarnet
Alto Klarnet
Bas Klarnet
Saksofonlar
Soprano Saksofon
Alto Saksofon
Tenor Saksofon
Bariton Saksofon
Bas Saksofon
Trompet
Kornet
Korno
Trombonlar
Sürgülü Trombon
Büğlü
Alto
Bariton
Bas
Kontrbas Mi b
Kontrbas Si b
Suzafon
Fifre
Boru
Fanfar Trompetleri
Timbal
Trampet
Davul
Zil
Bateri
Üçgen
Gonk
Def
Kastanyet
Ksilofon
Vibrafon
Marimba
Çan
Kariyon
Çelesta
Yaylı Çalgılar
Keman
Viyola
Viyolonsel
Telli Kontrbas
Harp
Org
Piyano
Ağız Mızıkası
Akordeon
Blok Flüt
Banço
Gayda
Gitar
Mandolin
Melodika
Metronom
Diyapazon
Parmaklar
Çalgılarda Aktarma
Uyarım
Çalgıların Bakım ve Onarımı
DİYAPAZON


Bu bilgi www.melodik.net ten alınmıştır.
Alm., Stimmgabel, Diapason
Fr., Diapason
İng., Diapason


Bu bilgi www.melodik.net ten alınmıştır.
La notasını vererek, çalgıların düzenlenmesini sağlayan küçük çelik çatal. U biçiminde olup, çıkardığı la sesi, ikinci çizgi sol açkısına göre, dizeğin ikinci aralığındaki La sesidir. 1859 yılında, Paris' te toplanan müzik kurulu, sesinin saniyede 870 titreşimli olmasını kararlaştırıp, o notaya La adını verdiler. Aynı sese göre düzenlenmiş, Diyapazon düdükleri de yapılmaktadır.
Bu bilgi www.melodik.net ten alınmıştır.

(*) Kaynak: Feridun ÇALIŞIR "Çalgı Bilgisi" Kitabı.
(Melodik.net te yayınlamak için kitabın yazarında izin alınmıştır. İzinsiz kullanılması yasaktır.)

Bilgisayar ile müzik.
Copyright © 2000 - 2017 Melodik.net