Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Finale Programının Kullanımı

Nereden Yazdırıldığı: Melodik.net
Kategori: Müzik
Forum Adı: Finale
Forum Tanımlaması: Finale hakkında yazılar ve sorular.
URL: http://www.melodik.net/forum/forum_posts.asp?TID=7619
Tarih: 28 Mayıs 2017 Saat 02:10
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 11.10 - http://www.webwizforums.com


Konu: Finale Programının Kullanımı
Mesajı Yazan: Melodik
Konu: Finale Programının Kullanımı
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2008 Saat 13:31

Finale programının kullanımı. (Resimleri eksik)

TEK SESLİ NOTA YAZIMI

 

2.1-Tek Porteli –Tek Sesli Eserlerin Yazımı

        Nota yazabilmek için, Finale ikonuna fare ile iki defa hızlıca tıklamak suretiyle programı açıyoruz. Program açıldığında ekrandaki görüntü Resim 1’deki gibidir.

 


         Görüldüğü gibi program açıldığında hiçbir değiştirici işareti bulunmayan , 4/4’lük ölçü değerli bir ölçü karşımıza çıkmaktadır. Ekranın sağ tarafında ise yukarıdan aşağı sıralanmış kutucuklar ise nota yazmamıza yardım eden araçlardır. Bu araçları sırası geldiğinde açıklayacağız.

         Bundan sonraki yapılacak işlemleri daha çabuk kavrayabilmek için , herhangi bir parçayı yazmaya çalışacağız.

         Örnek parçamız “Yaşasın Okulumuz”isimli çocuk şarkısı. Şarkımızın ölçü değeri4/4’lük, tonu Do Majör olduğu için yapmamız gereken sadece ölçü sayısını artırmaktır. Gerekli olan ölçü sayısı 8’dir.

 

         2.2 Ölçü Sayısının Artırılması:

 

Solda görülen ikona Ctrl ile beraber tıklama yapınız. Resim 2’de görünen How many measures? yazılı sorgu kutusunda bulunan 1 rakamı yerine 7 yazınız (Resim 3).


Resim 2
 
         

         Not: Toplam ölçü değerinin 1 eksiğini yazmamızın sebebi, 1 ölçünün de program açılırken zaten verilmiş olmasıdır.

         Daha sonra OK (Okey=tamam) tuşuna basınız. Resim 4’te görüldüğü gibi 8 adet ölçü elde ettik.

 


                                          Resim 4

Fakat bütün ölçüleri göremiyoruz. Bunun sebebi, sayfa düzeni ile ilgili işlemler yapılmadığı için bütün ölçüler bir makaraya sarılmış ip şeklinde yan yanadır. Sayfa düzenini yapmadan notaları yazma işlemine başlayacağız ve en sonunda sayfa düzenini yapacağız.

 

         2.3 Mouse(Fare) Yardımıyla Notaların Yazımı


       

Solda görülen ikonu seçiniz. Resim 5’te görüldüğü gibi ikinci bir kutucuk daha belirdi.


Bu kutucukta , nota değerlikleri ve bir takım işaretler var. Fare yardımıyla, yazacağımız ilk nota değerliğini (4lük,8lik,16’lık...)seçiyoruz. Daha sonra farenin imlecini ölçünün içerisine getiriyoruz ve yazacağımız notanın yerine bir defa tıklıyoruz. Daha sonra 8’lik nota değeri seçili iken yazılması gereken 8’lik notaların      hepsini yazıyoruz.

 

                                                        Resim 5


                                                        Resim 6

        

İlk ölçüde 8’lik notaları yazma işlemini bitirdikten sonra yine soldaki kutucuktan 4’lük nota değerliğini seçiyoruz. Farenin imlecini yine ölçü içerisine getirip notanın yazılacağı yere tıklıyoruz. Böylece 1.ölçüdeki notaların yazılma işlemini tamamlamış olduk (Resim 6).


Şimdi ikinci ölçüye geçiyoruz. İkinci ölçüye geçmek için ekranın alt tarafındaki sağa ve sola dönük okları kullanarak bir önceki veya bir sonraki ölçüye geçebiliriz.

Resim 7

 


         Yukarıda açıkladığımız nota yazma işlemlerini ikinci ölçüye de uygulayınız ve ölçüyü sağa çekiniz. Şarkının bütün notalarını bu anlatmaya çalıştığımız işlemleri yaparak yazınız.

Resim 8

 

         2.34-Klavye ile Nota Yazımı


        Bilgisayarda nota yazma işlemi sadece fare ile değil klavye ile de yağılmaktadır. Solda görüne kutucuk seçildiği anda üst tarafta Speedy  isimli yeni bir menü belirir. Bu menüye fare ile basılı tutunuz ve açık olan Use MIDI Keyboard alt menüsünü kapatınız(Resim 9). Bu menü MIDI bağlantılı olarak nota     yazımı esnasında kullanılmaktadır. Şayet ölçü nota değerliği bakımından dolduğu anda diğer ölçüye geçmesini istiyorsak Jump to Next Measure  açık olarak bulunmalıdır. Diğer ölçüye geçmesini istemiyorsak bu menüyü de kapatmamamız

gerekmektedir.

Resim 9

 

         Yukarıdaki ayarlarımızı yaptıktan sonra fare ile yazacağımız ölçünün içine bir defa tıklıyoruz (Resim 10). Ortada beliren imleci klavyemizdeki yukarı-aşağı ve sağ-sol tuşları ile hareket ettiriyoruz (Resim 11). Nota değerlerimiz ise klavyemizdeki numaratör kısmındadır. Numaratördeki sayıların karşılığındaki nota değerlikleri şu şekildedir (Resim 12).

 

        
RESİM 10-11-12

 

1=64lük     2=32lik      3=16lık

4=8lik                  5=4lük                 6=2lik

7=1lik

 

         Bundan başka notalara diyez ve bemol eklemek için yine klavyedeki tuşları kullanırız. Notayı (+) işareti ile diyez, (-) işareti ile de bemol yaparız. Notayı  Sus yapmak için ise 7 rakamlı tuşun üstündeki tuşu kullanırız.

         Bundan sonra yapmamız gereken ise notaları yazmaktadır. Notaları yazmak için imleci yazacağımız notanın aralığına veya çizgisine getiriniz. Yazacağımız ilk nota do notası olduğu için imleci do çizgisine getiriyoruz ve 8’lik değerinde nota yazacağımız için numaratörden 4 tuşuna bir defa basıyoruz (Resim 13).Daha sonra 8’lik ikinci notayı yazmak için yine 4 tuşuna basıyoruz (Resim 14). Bu işlemi tekrarlayarak bütün notaları yazıyoruz. Notaları yazma işini bitirdiğimiz zaman, fareyi boşlukta bir yere tıklayarak veya yine numaratör kısmında bulunan 0 (sıfır) tuşuna basarak işlemi bitiririz.

 

         RESİM 13-14-15

 

 

 

         2.5-Şarkı Sözü Yazımı

        Yazdığımız şarkının sözlerini yazabilmek için solda görünen kutucuğu seçiniz. Bu ikon seçili iken yukarıdaki menülerde bir değişiklik oldu. Lyrics isimli bir menü eklendi. Yazı yazabilmemiz için farenin imlecini bu menüye getirip basılı olarak tutunuz. Bu menüyü altında beliren yeni menülerden Type Into Score menüsünü seçiyoruz (Resim 16). Portenin sol tarafında bir şekil belirdi (Bu şekil belirmeden yazı yazmamız zordur).

 

         RESİM 16-17

 

         Şimdi yapılması gereken ise şunlardır.

         Ölçü kaydırma oklarıyla 1.ölçüye geliniz. Sözleri yazmaya başlayacağımız ilk notanın yuvarlağı üstüne farenin imlecini 1 defa tıklayınız. Notanın altında sözlerin yazılabileceğini belirten normal yazı yazma imlecini yanıp sönmekte olduğunu görüyoruz (Resim 17). Birinci notaya yazmanız gereken heceyi yazınız. İkinci notaya geçmek için klavyedeki ara tuşuna bir defa dokununuz. İmlecin ikinci nota altında yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Ara tuşuyla ikinci notaya geçtiğiniz için heceler arasına (-) tireleme işareti koymadı. Eğer tireleme işareti kullanmak istiyorsak, ikinci notaya veya diğer notaya geçerken ara tuşu yerine, klavyenin sağ tarafındaki numaratör kısmında bulunan eksi işaretine basmamız gerekmektedir. Bu durumda heceler arasında tireleme işareti bulunacaktır (haricen bir daha ara tuşuna basmaya gerek yoktur) (Resim 18).

 

         RESİM 18

 

         Anlatmış olduğumuz işlemleri tekrar ederek şarkının sözlerini tamamlayınız. Bütün sözleri yazıp bitirdikten sonra farenin imlecini boşlukta herhangi bir yerine tıklayarak imlecin tamamen durmasını sağlayınız (Resim 19).

 

         RESİM 19

 

         Şayet hecelerden birini yanlış yazıldığınızı fark eder ve onu düzeltmek isterseniz, yanlış olan hecenin üstündeki notayı farenin imlecini bir defa tıklayınız ve gereken düzeltmeyi yapıp yine boşluğa tıklayarak işlemi bitiriniz.

         Şimdi yazdığımız sözlerin yazı tipini ve harf büyüklüğünü ayarlama işlemlerini yapacağız. Bunun için yukarıdaki Lyrics menüsündeki Edit Lyrics menüsünü seçiniz (Resim 20). Yazdığımız şarkının bütün sözlerini bir metin biçiminde, Resim 21’de de görüldüğü gibi karşımızda durmaktadır.

 

RESİM 20-21-22

 

Bu sözlerin fontunu ve puntosunu değiştirmek için yazı imlecini sözlerin en başına alarak Set Font yazan ikona 1 defa tıklıyoruz. Karşımıza görülen sayfa çıkıyor. Burada Font listesinden istediğimiz bir fontu seçebiliriz. Size yazısının altındaki rakamı istediğimiz rakamla değiştirebiliriz. Style yazısının altındaki seçeneklerden ise istediğimiz birini seçerek yazımızı şekillendirebiliriz. Bu yaptığımız işlemlerin yazdığımız sözlere yapacağı etkiyi Type Style yazısının altındaki kutucukta görebiliriz.

         Yazdığımız parçanın fontunu Bookman, punto büyüklüğünü 10 ve stil seçeneklerinden de Italic kutucuğunu işaretleyip OK tuşuna basalım (Resim 22).

         Sözlerimizin önünde nelerin seçili olduğu otamatik olarak belirdi. Fakat bunlar parçamızın altında görünmeyecekler, sadece etkileri görülecektir. Yazımızın nasıl bir şekilde olduğunu burada da görebiliriz. Wiev Actual ikonuna basılı tutarak ne şekilde bir yazıya sahip olduğumuz ekranda görebiliriz. Bu sayfadan da OK tuşuna tıklayarak çıkabiliriz.

 

         2.6 Ölçü Sonu İşlemleri

                Yazdığımız şarkının son ölçüsünü kapatmamız gerekmektedir. Bunun için solda görülen işaretli kutucuk seçilir ve kapatılacak ölçünün içine çift tıklama yapılır (Resim 23). Karşımıza çıkan sayfadan istediğimiz birini seçerek okey tuşuna basmamız yeterli olacaktır.

        

                   RESİM 23

 

         Bu menüde daha pek çok işlem yapılmaktadır. Fakat bunları sırası geldiğinde göreceğiz(Resim 24).

 

RESİM 24

        

2.7.Sayfalandırma

        Yazdığımız şarkının ölçüleri hala yanyana durmaktadır. Sayfadaki görünümün alabilmemiz için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

         Page Layout Tool ikonunu seçiniz. Sonra Options menüsündeki “Measurement Units” alt menüsü içindeki Centimeters menüsünü seçiniz (Resim 25). Şarkımız düzensiz bir biçimde sayfa formunu almış olacaktır. Sayfanın solunda ve üstünde cetvelleri görebilmek için  Viev menüsündeki Show Rulers menüsünü seçiniz. Seçmiş olduğumuz Page Layout Tool kutucuğuna çift tıklayalım. Karşımıza çıkan menüde yapmamız gerekenleri sırasıyla inceleyelim (Resim 26).

 

         RESİM 25-26

 

        Sağ tarafta bulunan kutucuklar seçili menüsünün üst, alt, sağ ve sol ölçülerini belirtir. Şayet Page Size menüsünü seçersek, bu kutucukların anlamı, sayfanın ölçülerini gösterir (Santimetre cinsinden) (Resim 26).

Page Margins seçeneğini işaretlemiş isek, bu sefer kutuların anlamı, yazılmış olan notaların kenarlarından olan uzaklığını belirtir (Resim 27).

 

RESİM 27

 

Staff Systems seçeneğini işaretlemiş isek, bu sefer kutuların anlamı portelerin (satırların veya gruplanmış olan satırların) birbirlerinden olan uzaklıkları ve portelerin genişlikleri-büyüklükleri belirtilmektedir (Resim 28).

 

RESİM 28

 

Buradaki değerleri aşağıda şekilde belirtilmiştir (Resim 29).Bu değerde gerekli değişiklikleri cm. cinsinden düşünerek yazabiliriz.

 

RESİM 29

 

En son (sağdaki) işlemi yaptıktan sonra yukarıdaki Page Layout Menüsüne basılı tutup Grup Measures alt menüsünü seçiyoruz. Karşımıza çıkan sorgu kutusuna bir satırda bir satırda kaç ölçü olmasını istiyorsak o rakamı yazıyoruz ve hepsini okeyliyoruz. Bu parçamızda satırda iki ölçü olmasını istediğimiz için 2 rakamı yazıyoruz.

         2.8-Başlık (Title)Yazımı

        Yazdığımız parçanın başlığını yazabilmemiz için solda görünen işaretli kutucuğu seçmemiz gerekmektedir. Bu kutucuğu seçtiğimiz anda Title yazısının ortasında bir kutucuk belirdi (Resim 30).

 

         Resim 30

 

         Şimdi bu kutucuğun içine çift tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sayfada Title yazılı olan yere parçamızın adını yazıyoruz. Başlık ortada duracağı için Align seçeneğinde Center pozisyonunun seçili olmasına dikkat ediyoruz (Resim 31).

 

         RESİM 31-32

 

         Daha sonra yazımızın fontunu ayarlamak için sağ tarafta bulunan Set Font menüsüne tıklıyoruz ve gerekli işlemleri yapıyoruz (daha önce şarkı sözü yazımı sırasında Set Font menüsüne girerek yapılan ayarlamaların aynısını yapıyoruz, fakat Size, yani büyüklüğünü 12 değil de daha büyük bir değer almamız gerekiyor örneğin (14,16,20,24...gibi) (Resim 32).

Daha sonra yine hepsini okeyleyip çıkıyoruz.

                  

         2.9-Kaydetme

        Yazdığımız parçayı bilgisayarımızın sabit diskine veya başka bir yedekleme ünitesine kaydetmemiz gerekir ki programı veya belgeleri kapatınca yaptığımız ile silinmesin.

         Bunun için File menüsüne faremizi basılı tutuyoruz, daha sonra Save seçeneğinin üstünde bırakıyoruz (Resim 33).

 

         RESİM 33

 

         Karşımıza çıkan sayfada ise iki adet seçenek bulunmaktadır. Bunlardan üst tarafta bulunan kısımda ismini vereceğimiz parçanın nereye kaydedileceğini göstermektedir. Alt tarafta bulunan Save Finale File yazan kısmın altındaki kısıma ise parçamızın adını yazıyoruz (Resim 34).

         Daha sonra ise sağ tarafta bulunan Save yazılı tuşa tıklayıp işlemi tamamlıyoruz.

 

         RESİM 34-35

 

         Böylece belgemizi bilgisayara kaydetmiş bulunmaktayız.

         Program kapatmak için yine File menüsünden Quit alt menüsünü seçiyoruz (Resim 35).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ÇOKSESLİ NOTA YAZIMI

 

                3.1   -Tek Porteli-Çoksesli Eserlerin Yazımı

                3.1.1-Akor Seslerin Yazımı

Tek porteli çoksesli eserlerin yazılabilmesi için birkaç değişik yol mevcuttur. Bunlardan  bir tanesi akor yazma yöntemidir. Bu işlemleri klavye ile nota yazma yöntemiyle yapmak daha olaydır. Bunun için biz de bu konuyu klavye ile işleyeceğiz.

                   Akorları yazrken ilk önce mevcut akor sesinin bir tanesini yazıyoruz. Daha sonra imleci yukarı-aşağı, sağ-sol okları ile birinci notanın sap kısmı tarafında, yazılacak olan ikinci notanın yerine getiriyoruz. Klavyemizin sağ alt tarafında bulunan Enter tuşuna bir defa dokunuyoruz. Resim 36’da da görüldüğü gibi birinci notaya ikinci sesi eklemiş olduk. Diğer notaları da aynı yöntemi kullanarak ikinci, üçüncü, dördüncü...sesleri ekleyebiliriz(Resim 37).

 

         RESİM 36-37

 

 

                   3.1.2-Bağımsız İki ses Yazımı

                Bağımsız olarak iki ses yazabilmek için sayfamızın sol alt kısmında bulunan Layer 1 yazan menünün Layer 1 şeklinde olmasına dikkat (Resim 38)ederek iki sesli eserin üst birinci sesini yazıyoruz (Resim 39). Daha sonra yine Layer 1 yazan menüye gelip fare ile basılı tutarak Layer 2 alt menüsünü seçiyoruz (Resim 40) ve ikinci sesi yazıyoruz (Resim 41-42).

        

                   RESİM 39-40-41-42

 

         İkinci seslerin de tamamını yazarak (Resim 42)ve klavyemizin numaratör kısmındaki

0 (sıfır) tuşuna basarak veya faremizi ekranın herhangi bir yerine tıklayarak işlemi bitirelim. Bağımsız iki sesli parçanın birinci ölçüsünü bu şekilde yazmış olduk (Resim 43). Diğer ölçüleri de yine aynı yöntemi kullanarak yazabiliriz.

 

         RESİM 43

                  

                   3.2-Çok Sesli-Çok Sesli Eserlerin Yazımı

                Çok sesli eserleri yazmanın bir yolu da çok porteli yazım şeklidir (örneğin piano partisi gibi). Çok porteli yazım yapabilmek için öncelikle alt alta birkaç portenin açılması gerekir.

                   Programı açtığımızda karşımıza çıkan görüntü Resim 44’deki gibidir. Soldaki kutulardan Sol anahtarı seçili durumda olmasına dikkat ederek portenin alt kısmına farenin imleci ile çift tıklama yapınız. Sol taraftan birbirine ince çizgiyle bağlanmış ikinci portenin oluştuğunu göreceksiniz (Resim 45).

 

                   RESİM 44-45

 

                   Bundan sonra yapılması gereken ise farenin imleci ile Resim 46’da görünen şekilde seçmektir. Bunu yapabilmek için farenin imlecini üstteki portenin sol üst tarafındaki boşluktaki, herhangi bir noktadan itibaren fareyi basılı tutarak, her iki portenin sol üst köşesindeki kutucukları için alan dikdörtgen bir şekil çizip fareyi serbest bırakınız. Resim 47 ‘de görüldüğü gibi her iki portenin de sol üstündeki kutucukların içi kararacaktır. Bu, iki portenin de seçildiğini gösterir. Bundan sonra yapılması gereken ise farenin imleci ile çift tıklama yapmaktır. Görüldüğü gibi portelerimizin sağ tarafı da birleşmiş oldu(Resim 48).

 

                   RESİM 46-47-48

 

                   Aşağıdaki resimlerde 3, 4 ve 5 portenin açılmış hali gösterilmiştir (Resim 49,50,51).

 

                   RESİM 49-50-51

 

                   Bu ilave edilmiş porteleri istediğimiz şekilde birleştirmemiz mümkündür. Örneğin üst ikisini bir-alt üçünü bir;veya üst üçünü bir-alt ikisini bir, ya da üst dördünü bir...gibi şekillerde birleştirme yapılabilir. Bundan sonra yapılması gerek ise bu birleştirilmiş ölçülerin sol tarafına birleştirme bağı koymaktır.

                  

                   3.3-Birleştirme Bağı

                Solda görüne kutucuğu seçiniz. Daha sonra farenin imlecini birleştirilmiş portelerden birisinin içine bir defa tıklayınız. Karşımıza çıkan sayfadan yazılacak parçanın özelliğine uygun olarak bir bağ seçiniz (Resim 52). Sonra da OK tuşuna basarak bu sayfadan çıkınız.

 

                   RESİM 52

 

                   Yazmayı düşündüğümüz parça piyano partisi olsun. Onun için biz de piyano bağını seçtik. Bağımızın oluşmuş şeklini Resim 53’te görebiliriz.

 

                   RESİM 53

 

                   Daha sonra alt portenin anahtarını değiştirmemiz gerekmektedir.

 

                   3.4-Anahtar Değiştirme

                Solda görünen kutucuğu seçiyoruz. Anahtarını değiştireceğimiz portenin içine bir defa fare ile tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sayfadaki sol anahtarının yanındaki Select imlecine bir defa tıklıyoruz (Resim 54). Karşımıza yeni bir sayfa daha çıkmıştır (Resim 55). Bu sayfadan bize gerekli olan Fa anahtarını seçip, OK tuşlarıyla işlemi tamamlıyoruz. Portenin özelliğine göre sadece fa anahtarı değil gerekli olan diğer anahtarları seçebiliriz.

 

                   RESİM 54-55

 

                   Aşağıdaki örnek hem anahtar değiştirme hem de birleştirme bağı konusuna örnek verilmiştir (Resim 56).

 

                   RESİM 56

 

 

 

 

 

       

 

 

 


 

GENEL OLARAK KULANILAN DİĞER MENÜLER

 

        4.1.-Ölçü Sayısının Belirlenmesi

        Ölçü sayısının belirlenmesi için solda görünen kutucuğu seçiyoruz. Farenin imleci ile portenin içinde herhangi bir yere bir defa tıklıyoruz. Karşımıza Resim 57’de görüne sayfa çıkmaktadır. Bu sayfayı incelediğimizde, sağ tarafta bulunan Number of Beats ve Beat Duration yazılı iki menü ve yanlarında da sağ-sol okları bulunmaktadır. Bu menülerle neler yapılmaktadır.

 

         RESİM 57

 

         *Number of Beats; 4/4lük şeklinde yazılan ölçü değerinin sayısını artırır veya azaltır (8’lik, 16’lık, 32’lik, 2’lik, 1’lik vb.) (Resim 59).

         3+2 birleşmeli 5/8lik bir ölçü sayısı ayarlamaya çalışalım. Bunun için More Choices menüsüne bir defa tıklayalım. Karşımıza Resim 60’da görülen uzantılar çıktı. Burada yapacağımız işlemler iki kısımdan oluşmaktadır.

 

         Resim 58-59-60

 

         Birincisi ekranda görünen şekli .Yani ekranda 5/8 şeklinde görünecek fakat 3+2/8 şeklinde birleşim yazacak. Bunun için alt kısımda bulunan Number of Beats ve Beat Duration menülerinden 5/8 şeklini oluşturalım. Sonra yine alt kısımda bulunan Use a Different Time Signature for Display seçeneğini işaretleyelim. Sonra üst kısımdaki Beat Duration menüsünden 8lik değere getirelim. Sonra yine üst kısımda bulunan (aynısı altta da var ,alttakine dokunmuyoruz) Composite imlecine bir defa tıklıyoruz. İmlecin yanıp söndüğü kısıma 3+2 rakamlarını yazıp okeyliyoruz. Üst kısımda bulunan Time Signature yazısının altındaki kısımda yapmış olduğumuz birleşim görülmektedir (Resim 61).

 

         Resim 61

 

         Bundan sonra yapılacak olan ise sadece okeyleyip işlemi tamamlamaktır. Resim 62’de görüldüğü gibi parçamızın ilk ölçüsü 5/8’lik olarak görülmekte fakat 3+2 birleşiminde notaları yerleştirmektedir.

        

        4.2.-Donanım İşaretleri

        Sol anahtarının yanına konulan değiştirici işaretlere donanım işaretleri denildiğini biliyoruz. Bu işaretleri koyabilmek için, solda görünen kutucuğu seçmemiz gerekmektedir. Daha sonra portenin içine farenin imleci ile bir defa tıklıyoruz. Karşımıza Resim 62’de görünen sayfa çıkmaktadır. Key Signature yazısının altındaki görüntünün sağ tarafında yukarı ve aşağı yönde iki ok görünmektedir. Yukarı ok tuşuna faremizin imleci ile tıklamak suretiyle diyez işaretleri (Resim 63); aşağı ok tuşuna tıkladığımızda ise bemol işaretleri belirir (Resim 64). Bu tıklama adetini çoğalttığımız ölçüde diyez ve bemollerin sayısı artar. Donanıma konulabilecek olan diyezler ile bemollerin hepsi Resim 65 ve Resim 66’da gösterilmektedir.

        

         RESİM 62-63-64-65-66

 

 

 

         4.3-Üçleme

        Üçleme, beşleme, yedileme...gibi grup notaları oluşturabilmek için ilk önce üçleme yapılacak olan nota grubunun ilk notasını yazınız (Resim 67). Daha sonra soldaki ikonu seçiniz. Farenin imlecini yazılan ilk notanın üstüne bir defa tıklayınız. Karşımıza çıkan sayfada seçilmiş alana da yazılı olmasına dikkat ederek okey tuşuna basıyoruz (Resim 68).

 

         RESİM 67-68-69-70

 

         Yapılan işlemin sonucu Resim 69’dadır.Notamızın üstünde üçlemenin rakamı sıkışık bir haldedir. Bundan sonra yapacağımız ise kalan diğer notaların yazılmasıdır. Üçleme notalarının tamamı yazıldığında üçlemenin rakamının ve bağının düzeldiğini görüyoruz (Resim 70).

         Üçleme yerine beşleme, yedileme ,kırklama,vb. gibi gruplama notalarını yapabilmek için Resim 68’deki sayfadaki seçilmiş olarak karşımıza çıkan 3 rakamı yerine yapılması gereken gruplamanın rakamının yazılması yeterlidir.

 

         4.4-Notaların Bağlanması

        Notaları birbirine bağlamak için ilk önce soldaki kutucuk seçilmelidir. Bu kutucuk seçildiğinde yeni bir kutucuk daha belirdi (Resim 71). Görüldüğü gibi bu kutucuk ile sadece notaların bağlanması işlemleri değil aynı zamanda kreşendo, de kreşendo, tril, oktav yukarı-aşağı vb. işlemleri de yapılmaktadır. Bu saydığımız işlemlerin yapılışı da bağların yapılması gibi olduğu için biz sadece bağların yapılmasını anlatacağız.

 

         RESİM 71

 

         Öncelikle birbirine bağlanacak notaların yazılması gerekir. Bu notalardan birinci notanın tam üzerine farenin imleci ile iki defa tıklarken ikinci tıklamayı basılı tutuyoruz, bırakmıyoruz. Basılı tuttuğumuz notanın siyahlaştığını görüyoruz (Resim 72). Daha sonra fareyi basılı tutarak bağlanacak olan ikinci notaya doğru sürüklüyoruz. İkinci notanın da karadığını gördüğümüz anda farenin imlecini bırakıyoruz (Resim 73). Görüldüğü gibi bağımızı tamamlamış olduk. Farenin imlecini boşlukta bir yere tıklamak suretiyle işlemimizi tamamlıyoruz.

 

         RESİM 72-73-74

 

         Nota bağlama işlemi sadece iki nota arasında olmadığı için, bir başka örnek olarak dört notanın bağlanışını yapalım. Aynı ölçü içerisinde buluna diğer notaları birbirine bağlayalım.

         Yine aynı yöntemi kullanarak 3.notaya çift tıklama yapıyoruz, ikinci tıklamamızı bırakmıyoruz ve notamızın karardığını görüyoruz (Resim 75). Faremizi basılı tutarak sağa doğru sürüklüyoruz (sürüklerken diğer notaların da sırayla karardığını görüyoruz). Bağlayacağımız nota da karardıktan sonra faremizi serbest bırakıyoruz (Resim 76). Daha sonra faremizi ekranın boş bir yerine tıklamak suretiyle işlemi tamamlamış oluyoruz. (Resim 77).

 

         RESİM 75-76-77

 

 

 

 

         4.5-Tekrar ve Dolap

        Tekrar ve dolap işaretlerini ölçüye koyabilmek için solda görünen kutucuk seçilmelidir. Daha sonra tekrar veya dolap yapacağımız ölçünün içine farenin imleci ile bir defa tıklıyoruz. Karşımıza Resim 78’de görünen sayfa çıkmaktadır. Bu sayfada yamamız gerekenler ise şunlardır. Ölçümüzün solundan tekrar işareti koymak istiyorsak 1 numaralı ikon seçerek Select tuşunu tıklıyoruz. Eğer sağandın tekrar işareti koymak istiyorsak 2 numaralı ikonu seçmemiz gerekmektedir.

 

Resim 78

 

         Dolap yapımı ise iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan birincisi; 3 numaralı ikon seçilip Select tuşuna ve ondan sonra karşımıza gelen sayfadaki okey tuşuna basılacaktır. Resim 79’da görüldüğü gibi dolabın yarısı oluştu fakat, üst çizgisi çok yukarıda olduğu için

 

         RESİM 79

 

biçimsiz göründü. Bunu aşağıya almak için tekrar ölçümüzün içine bir defa daha tıklıyoruz. Dolap şeklinin belirli yerlerinde kutucuklar belirdi. Bu beliren kutucuklardan üst soldaki kutucuğa farenin imleci ile basılı tutarak aşağı tarafa yeteri miktarda çekiyoruz (Resim 80) ve

 

         RESİM 80

 

bırakıyoruz. Daha sonra ise işlemimizin ikinci aşaması gelmektedir. Bu defa farenin imlecini yine aynı ölçünün içine çift tıklıyoruz. Karşımıza yine aynı sayfa çıkmaktadır. Bu kez 4 numaralı ikonu seçiyoruz ve Select tuşuna basıyoruz. Karşımıza çıkan sayfada dikkat edeceğimiz en önemli husus şudur. Birinci dolabı yaptığımız için Total Passes yazısının yanındaki kutucukta 1 rakamının yazılı olmasına dikkat edeceğiz(Resim 81) ve Okey tuşuna

 

RESİM 81

 

basacağız. Resim 82’de görüldüğü gibi çizgiler tam üst üste düşmemiştir. Bunu da Resim 83’de görüldüğü gibi ve bir önceki dolap işleminde yaptığımız gibi beliren kutucuklardan tutup ayarlıyoruz (Resim 84). Daha sonra ikinci ölçüye geçerek ikinci ölçünün içine bir

 

         RESİM 82-83-84

 

tıklama yapıyoruz. Bu ölçüye ikinci dolabı yapacağımız için sadece 4 numaralı ikonu seçiyoruz Select tuşuna basıyoruz. Daha sonra karşımıza çıkan sayfadaki Total Passes

 

         RESİM 85

 

yazısının yanındaki kutucuktaki 1 rakamının yerine 2 rakamını yazıp OK tuşuna basıyoruz (Resim 85). İşlemimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz.

 

 

         4.6-Taşıma –Kopyalama –Transpoze

        Yazdığımız bir eserde tekrar eden bir çok ölçü olabilir bu ölçüleri kopyalamak veya transpoze etmek için solda görünen kutucuğu seçiniz. Bu kutucuk seçildikten sonra kopyalanacak olan ölçüye farenin imleci ile basılı tutunuz. Bu ölçünün karardığını ve içinde farazi bir ölçünün farenin imlecine takıldığını göreceksiniz (Resim 86).

RESİM 86

 

         Bu farazi ölçüyü sağdaki ölçünün içine sürükleyerek bırakınız. Karşımıza How many times? Yazılı bir sayfa çıkacaktır (Resim 87). Yani kaç ölçü kopyalamak istediğimizi sormaktadır. Bir ölçü kopyalayacağımız için 1 rakamını yazıp OK tuşuna basıyoruz.

 

         RESİM 87-88

 

         Resim 88’de görüleceği üzere ilk ölçümüz olduğu gibi ikinci ölçüye kopyalanmış oldu. Eğer bu taşıdığımız ikinci ölçüyü transpoze temek istiyorsak, faremizin imleci ile bu ölçüyü seçiyoruz (bir defa tıklamak suretiyle bu ölçüyü kararıyoruz) (Resim 89). Yukarıda menüde beliren Mass Edit menüsüne faremizin imleci ile basılı tutuyoruz. Bu menüde beliren alt menülerden Transpoze...menüsünün üstünde bırakıyoruz (Resim 90).

 

         RESİM 89-90

 

         Bundan sonra karşımıza çıkan sayfada (Resim 91) yapılacak olan işlemlerden önce bu sayfadaki menülerin ve seçeneklerin ne işe yaradığına bir bakalım. Transpoze yazısının yanındaki Up ikonuna bastığımızda altında Down seçeneğinin de olduğunu göreceksiniz. Burada bize transpozenin yukarı yöndemi yoksa aşağı yöndemi yapılacağını sormaktadır. Biz yukarı yönde transpoze yapacağımız için Up seçeneğinde kalması gerekmektedir. Interval yazısının yanındaki Unison ikonuna bastığımızda da Resim 92’de görünen seçenekler

 

         RESİM 92

 

çıkmaktadır. Burada bize kaçlı aralık miktarınca transpoze etmek istediğimiz sorulmaktadır.

 

        RESİM 91

 

Biz ikili aralık miktarınca transpoze edeceğimiz için faremizin imlecini Second seçeneğinin üstünde bırakıyoruz. Plus yazısının yanındaki kutucuğun 0 (sıfır) olmasına ve Diatonically seçeneğinin seçili olmasına dikkat ederek OK tuşuna basarak işlemi tamamlıyoruz. İşlemimizin tamamlanmış hali Resim 93’te görülmektedir.

 

RESİM 93

 

         4.7-Artikülasyon İşaretleri

        Notaların üstüne veya altına konulan,notalara değişik anlamlar kazandıran işaretlere artikülasyon işaretleri dendiğini biliyoruz. Bu işaretlerin bir kısmı nota yazımı esnasında kullanılabildiği gibi, tamamen bağımsız olarak da konulabilmektedir.

         Yazılmış olan bir notaya artikülasyon işareti koymak için solda görüne kutucuk seçilmelidir. Daha sonra faremizin imlecini artikülasyon işareti koyacağımız notanın üzerine bir defa tıklıyoruz. Karşımıza Resim 94’te görünen sayfa çıkmaktadır. Bu sayfada daha

 

RESİM 94

 

önceden hazırlamış bir çok artikülasyon işareti mevcuttur. Eğer bize gerekli olan işaret bu sayfada varsa yapacağımız sadece Select ikonuna tıklamak olacaktır. Ama bize gerekli olan işaret burada yok ise yapmamız gereken Create ...ikonuna tıklamak olacaktır. Tıkladıktan sonra karşımıza çıkan sayfa Resim 95’te görüne sayfadır. Bu sayfada yapmamız gereken ise

RESİM 95

 

sol üst tarafta bulunan Articulation Designer yazısının altındaki Symbols hücresinde bulunan Main and Flipped yazılarının sağındaki Select...ikonlarına sırasıyla tıklamaktır(Resim 96).Select...ikonuna tıkladığımızda karşımıza çıkan sayfada bu programda kullanılabilecek olan bütün artikülasyon işaretleri mevcuttur (Resim 97). Bu işaretlerin haricinde bir başka işaret şimdilik mevcut değildir.

 

         RESİM 96-97

 

         Bu sayfada yapılacak olan ise bize gerekli olan işareti seçip Okey tuşuna basmaktır.

         Her iki Select ikonunda da aynı işareti ayarladıktan sonra Set Font ikonuna tıklayıp gerekli ayarlamaları da yapıp OK tuşuna tıklıyoruz. İlk sayfamızda bu en son hazırladığımız işaretin seçili olduğuna dikkat ederek Select...tuşuna tıklayıp işlemimizi tamamlıyoruz.

         Notamızın altında veya üstünde bulunan,hazırladığımız veya hazırlanmış sayfadan aldığımız işaretin altında bir kutucuk belirdi. Notanın hangi tarafında ne şekilde durmasını istiyorsak, bu kutucuktan faremizin imleciyle basılı olarak tutup çekmek suretiyle yerini ayarlayabiliriz (Resim 98).

 

         RESİM 98

 

         Bir notaya birden fazla işaret koyabiliriz. Yapılacak işlemler ise anlatılanların tekrarıdır.

 

         4.8-Gürlük-Dinamik İşaret ve Terimleri

        Gürlük-dinamik işaret ve terimlerini koymak için solda görünen kutucuğu seçiniz.  Daha sonra artikülasyon işareti koyarken yaptığımız gibi notanın altına veya üstüne bir defa fare ile tıklıyoruz. Karşımıza Resim 99’da görünen sayfa çıkmaktadır. Bu sayfada daha

 

         RESİM 99

 

önceden hazırlanmış olan işaretler ve terimler mevcuttur. Eğer bize lazım olan işaret ve terimler burada yok ise yapacağımız Create...tuşuna basıp Resim 100’de görünen sayfada Text Expression Designer yazısının altında kutucuktaki yanıp söne imlecin olduğu yere gerekli olan terimi veya işareti yazmaktır. Daha sonra ise Set Font ...yazılı ikona tıklayıp gerekli font ve büyüklük ayarlarının yapılıp okeylenmesi gerekir.

 

         RESİM 100

 

         Hazırlanan veya hazırdan kullanılan işaret veya terimi görebilmek için diğer karşımıza çıkan bütün sayfaların okeylenmesi gerekir.

         Hazır olarak yapılmış bir gürlük işaretinin kullanılmış örneği Resim 101 ‘dedir. Bu işaretin de tam yerini farenin imleci ile tutup çekmek suretiyle ayarlıyoruz.

 

         RESİM 101

        

         4.9-Düzeltme Kutusu

        Solda görüne kutucuk,Düzeltme kutusu olarak görev yapmaktadır. Bu kutucukla yapılacağımız düzeltmeler genelde birbiri içine girmiş olan notaları, işaretleri birbirinden biraz aralamak olacaktır. Bunun haricinde daha bir çok işlem yapmasına karşın sadece bu işlemin nasıl yapılacağını anlatacağız.

         Notaları birbirine girmiş şekilde yazılmış olan bir ölçüde düzeltme yapabilmek için öncelikle düzeltme kutusunu seçiyoruz. Daha sonra farenin imleci ile düzeltme yapacağımız ölçünün içine bir defa tıklıyoruz.

         Karşımıza Resim 102’deki sayfa çıkıyor. Bu sayfada buluna soldaki kutucuklar şekil itibarıyla neler yaptığını aşağı yukarı anlatmaktadır. Burada sadece notaları sağa-sola çekmek suretiyle düzeltme işlemi yapacağımız için sol üst kutucuk seçili olmalıdır (şu anda seçili olan).

 

         RESİM 102

 

         Daha sonra Resim 103’de de görüldüğü gibi düzelteceğimiz notanın üstünde beliren kutucuğa farenin imleci ile basılı tutup sola ve sağa doğru çekerek yerini ayarlıyoruz. Bu sayfadan çıkmak için sol üst köşedeki kapatma kutucuğuna tıklıyoruz.

 

         RESİM 103

 

         Resim 104’de görüldüğü gibi ikinci ölçü notalarını da sağa-sola çekmek suretiyle notalara okunabilirlik kazandırılmıştır.

 

         RESİM 104

 

         Resim 105’de ise birinci ölçünün tamamı düzeltilmiş olarak görünmektedir.

 

         RESİM 105

       

        4.10-Porte İle İlgili İşlemler

        Soldaki görünen menüyü seçiniz. Porte içine farenin imleci ile bir defa tıklayınız. Karşımıza çıkan sayfayı inceleyelim (Resim 106).

 

         RESİM 106

 

         Staff Attributes for yazısının yanında bulunan Staff1,bize birinci porte ile ilgili işlemler yaptığımızı belirtmektedir. Onun altında bulunan Full Name yazısının yanında yazılan isim o portenin sol tarafında belirecek olan çalgı ismini yazılacağı yerdir. Sağ tarafında bulunan Position...yazılı ikonun solundaki kutucuğu seçmek suretiyle devreye sokabiliriz. Tekrar Position...yazılı ikona tıkladığımızda ise yazdığımız çalgı isminin yerini ayarlama işlemlerini yaparız.

         Diğer menülerin açıklamaları da aşağıdaki gibidir.

        

         First Clef  :Portemizin anahtar işaretini ayarlarız.

         Transposition:Seçili olan porteyi transpoze etme işlemini gerçekleştiririz.

         Staff Lines        :Portemizin kaç çizgili olduğunu gösterir ve bu çizgi sayısı arttırıp eksiltilebilir. Hatta o yazarak hiçbir çizgi de kullanmayabiliriz.

         Options ve Items to Display        yazılarının altındaki kutucuklar ise ekranda görünmesi veya görünmemesi istenilen özellikleri belirler.

         Bu sayfa ile yapılması gereken işlemler yapıldıktan sonra OK tuşuna basarak işlemimizi bitiriyoruz.

        

         4.11-Bağımsız Metin Yazımı

        Parçamızı bitirdikten sonra sayfanın herhangi bir yerine şiir veya şarkı sözü gibi eserden bağımsız olarak metin yazmamız gerekti.

         Bunun için solda görünen kutucuğu seçiniz. Daha sonra yazmayı düşündüğümüz yere farenin imleci ile çift tıklama yapıyoruz. Karşımıza Resim 107’de görünen sayfa çıkmaktadır.

 

         RESİM 107

 

         Bu sayfada Grup ID... yazılı ikona bir defa tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza Resim 108’de görünen sayfa çıkmaktadır.

         Bu sayfada da Text Block... yazılı ikona yine bir defa tıklıyoruz ve karşımıza çıkan sayfaya yazacağımız yazıyı yazıyoruz (Resim 109).

 

         RESİM 108-109

 

        Yazımızı yazdıktan sonra yanıp söne imleci yazımızın en başına alıyoruz ve Set Font ikonuna tıklıyoruz. Burada gerekli ayarlamaları yapıp Okey tuşunu tıklıyoruz(Resim 110). Görüldüğü gibi yazdığımız yazının önünde yaptığımız işlemler belirdi (Resim 111). Bu

 

         RESİM 110-111

 

sayfadan da OK tuşuna tıklayarak çıkıyoruz. Text Block...yazısının yanında 1 rakamı belirmiş durumdadır. Daha sonra Layout Definition...yazılı ikona tıklama yapıyoruz. Karşımıza Resim 112’de görünen sayfa çıktı. Bu sayfada yazmış olduğumuz yazının yazı

 

         RESİM 112

 

alanını seçeceğiz. Resim 112’de görüldüğü gibi ilk alanı seçelim. Fakat bu alan bizim yazımızın büyüklüğüne uygun bir alan mıdır ? Bunu anlamak için sol alt kısımda bulunan Edit...ikonuna bir defa faremizle tıklıyoruz. Bu kez karşımıza Resim 113’de görünen sayfa çıktı.

         Bu sayfadaki ikonları da sıra ile açıklayalım.

         View :Yazının o andaki görüntü büyüklüğünü gösterir.

 

         RESİM 113

 

         Align        :Yazımızın sola dayalı, sağa dayalı,ortalı vb. işlemlerinin yapıldığını gösterir.

 

         RESİM 114

 

         Show        kısmında olan seçenekler ise yazı alanının özellikleriyle ilgilidir.

        

         Sağ üst köşede bulunan Select...ikonuna tıkladığımız zaman karşımıza Resim 114’de görünen sayfa çıkar.

         Bu sayfada solda görünen ok imlecini seçip beliren alanın çizgisine tıkladığımız zaman alanı büyültüp-küçülteceğimiz kenar ve köşe belirteçleri ortaya çıkar. Bu belirteçlerden faremizin imleci ile tutarak sağa veya sola doğru hareket ettirerek alanımızı büyültüp küçültebiliriz.

 

 

        RESİM 115

 

         Bu sayfadan da OK menüsüne tıklayarak çıkabiliriz. Daha sonra açılmış olan bütün sayfaları okeyleyerek işlemi tamamlıyoruz.

         Yazımızın en son şekli Resim 115’de görünmektedir. Yazımızın esas yerini ayarlamak için yine faremizin imlecini kullanıyoruz. Yazının sol üst köşesinde beliren kutucuktan tutarak istenilen yere kadar sürüklüyoruz.

 

         4.12-Akor Şifrelerinin Yazımı

        Notaların üstüne yazılan akor şifrelerini yazmak için solda görünen kutucuğu seçiniz. Üzerine akor şifresini yazacağımız notaya çift tıklama yapınız. Karşımıza resim 116’da görünen sayfa çıkmaktadır.

         Faremizin imleci ile Cord Suffix ID...yazılı ikona bir defa tıklayınız. Karşımıza çıkan sayfada daha önceden hazırlanmış olan akor şifreleri mevcuttur(Resim 117).Bu şifrelerden işimize uygun olanı seçip Select menüsünü tıklayıp işlemimizi bitirebiliriz. Fakat aradığımız

 

        RESİM 116

 

şifre burada olmayabilir. Bunun için Create...ikonuna tıklıyoruz. Karşımıza yeni bir sayfa daha çıkmış oldu(Resim 118).Bu sayfada yeni bir şifre oluşturmak işi adım adım yapılmaktadır. Symbol...ikonunun yanındaki kutucuğa oluşturacağımız şifrenin ilk harfini

 

         RESİM 117-118

 

yazıyoruz. Daha sonra Next ikonuna bir defa daha tıklıyoruz. Yazdığımız ilk harf belirmiş olacaktır. Şimdi de şifremizin ikinci harfini yazıyoruz ve yine aynı işlemi yapıyoruz.

         Aynı yöntemi kullanarak şifremizin kalan harflerini yazıp OK tuşuna tıklıyoruz. Resim 116’da görünen sayfada seçili durumda olan Root Scale Tone yazısının solundaki kutucuğa tıklayıp seçili durumunu iptal ediyoruz. En son işlem olarak OK tuşuna tıklayıp işlemimizi bitiriyoruz.

         Sayfamızın solunda beliren(şarkı sözü yazarken beliren kutucuğun aynısı)kutucuğun en solundaki ok işaretinden faremizin imleci ile tutarak yukarı veya aşağı hareket ettirerek yerini ayarlayabiliriz.

 

         4.13-Büyültme-Küçültme

        İster bir notayı,ister bir ölçüyü,isterse bütün bir sayfayı büyütmek veya küçültmek için solda görünen kutucuğu seçiyoruz.

         Büyülteceğimiz veya küçülteceğimiz nota olsun. İşlem yapacağımız notanın üstüne farenin imleci ile bir defa tıklayınız. Karşımıza Resim 119’da görünen sorgu kutusu çıkmaktadır.

 

         RESİM 119

 

         Resize Notehead to yazısının yanındaki 100% rakamı,notanın şu anda 100 üzerinden 100 değerinde olduğunu göstermektedir. Biz bu notayı %30 küçültecek olursak 100 yerine 70 yazmamız gerekir. Daha sonra OK tuşuna basarak işlemi tamamlarız.

         Şayet büyülteceğimiz veya küçülteceğimiz nota değil de porte ise,farenin imleci ile portedeki sol anahtarı üzerine bir defa tıklamak olacaktır. Bu kez karşımıza resim 120’de görünen sorgu kutusu çıkacaktır.

         Resize Staff to yazısının yanındaki 100% rakamı,notanın şu anda 100 üzerinden 100 değerinde olduğunu göstermektedir. Yine burada da yukarıdaki işlemlerin hepsi geçerliliğini sürdürmekte ve aynı işlemleri yapmamız gerekmektedir.

 

         RESİM 120

 

         Eğer sayfanın tamamını büyültüp küçültmek istiyorsak bu defa sayfanın nota ve portelerin olmadığı bir yerine farenin imleci ile bir defa tıklıyoruz. Karşımıza bu kez Resim 121’deki sorgu kutusu çıkacaktır.

 

         RESİM 121

 

         Resize Page to yazısının yanındaki 100% rakamı,notanın şu anda 100 üzerinden 100 değerinde olduğunu göstermektedir. Yine burada da yukarıdaki işlemlerin hepsi geçerliliğini sürdürmekte ve aynı işlemleri yapmamız gerekmektedir.

         Aşağıdaki Resim 122,portenin büyültme-küçültme işlemlerine örnek olarak hazırlanmıştır.

 

         RESİM 122

 

 -------------
_Cevaplar:
Mesajı Yazan: NeVeReX
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2008 Saat 13:40
Foruma bir yıldız daha...Hayırlı olsun.

-------------
NeVeReX


Mesajı Yazan: dandini89
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2008 Saat 15:30
  Sayın hocam emeğiniz için teşekkürler.
  Bir de yeni versiyon üzerinde tanıtsaydınız (2007-2008 gibi), resimler de olsaydı tadından yenmezdi. Ben notalarımı 2002 de yapıyorum.  Ve bu programın kullanma klavuzunu, türkçeye samsun 19 mayıs üniversitesi çevirmiş. Ben onu pdf dökümanı olarak indirdim. Çok faydalandım.
  www. muzikegitimcileri.net


Mesajı Yazan: ferat
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2008 Saat 17:19
teşekkür ederim çok başarılı bir anlatım olmuş ...


Mesajı Yazan: SoLMinör
Mesaj Tarihi: 23 Haziran 2008 Saat 02:44
http://img515.imageshack.us/my.php?image=trkeft1.swf&width=1024

http://img229.imageshack.us/my.php?image=finale2se5.swf&width=1024

http://img140.imageshack.us/my.php?image=tekraryx3.swf&width=1024

sanırım 2008 sürümüne ilişkin çeşitli anlatımlar.Mesajı Yazan: Melodik
Mesaj Tarihi: 24 Haziran 2008 Saat 13:03
Orjinalini yazan: dandini89 dandini89 Yazdı:

  Sayın hocam emeğiniz için teşekkürler.
  Bir de yeni versiyon üzerinde tanıtsaydınız (2007-2008 gibi), resimler de olsaydı tadından yenmezdi. Ben notalarımı 2002 de yapıyorum.  Ve bu programın kullanma klavuzunu, türkçeye samsun 19 mayıs üniversitesi çevirmiş. Ben onu pdf dökümanı olarak indirdim. Çok faydalandım.
  www. muzikegitimcileri.net
 
Bu yazıyı ben yazmadım. Bir arkadaşım yazmaya başlamıştı ve bitiremedi. Ben de boşa gitmesin birilerinin işine yarar diye yayınladım.
 
www. muzikegitimcileri.net deki Doç.Dr. Süleyman Tarman tarafından yazılan pdf formatındaki Finale Ders Notları yazısı çok güzel, konuyla ilgilenen herkese tavsiye ederim. Linki:
 
http://www.muzikegitimcileri.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=1685&p=4496&hilit=finale - http://www.muzikegitimcileri.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=1685&p=4496&hilit=finale
 
 


-------------
_


Mesajı Yazan: ercanbas
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2009 Saat 08:52
Hakan öğretmenim merhaba bende finale 2008 ve türkçe yamasıda var gönderebilirim (mailine)
Ercan BAŞ


Mesajı Yazan: canan özden
Mesaj Tarihi: 15 Ağustos 2009 Saat 12:30
Merhaba Finale 2008 in Türkçe yamasını bana yollayabilirseniz çok sevinirim.Şimdiden çoook teşekkürler, hoşçakalın.


Mesajı Yazan: kenya64
Mesaj Tarihi: 27 Ağustos 2009 Saat 12:23
Orjinalini yazan: ercanbas ercanbas Yazdı:

Hakan öğretmenim merhaba bende finale 2008 ve türkçe yamasıda var gönderebilirim (mailine)
Ercan BAŞ


Keşke bir yerde paylaşılsa da hepimiz indirebilsek,


-------------
Shimal


Mesajı Yazan: Hurdaci
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2009 Saat 22:21
arkadaslar ben bu forma yeni üye oldum gezerkene Melodik arkadasimizin yazisini okudum bende Finale nota yazma programi ariyorum cok güzel aciklamis amma bu programi nerden bulabilirim yardimci olursaniz cok sevinirim
simdiden cok tesekürler.


Mesajı Yazan: dandini90
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2009 Saat 06:47
Buraya bir goz at,

http://www.finalemusic.com/Store/basket.aspx?pc=

Baska turlu yardimci olamayiz. Illegal yardimlasmalar yasak
-------------
Durmadigin surece ne kadar yavas gittiginin bir onemi yok

Confucius (551 – 479 BC)Mesajı Yazan: Hurdaci
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2009 Saat 18:18
tesekür erderim arkadasim cevabin icin ben bir arastirayim o verdigin sayfayiSayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.10 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2017 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net