Melodik.net Ana Sayfa  
  Yardım Yardım  Forumu Ara   Etkinlikler   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

ÇALGI BİLGİSİ


Giriş
Küçük Flüt
Büyük Flüt
Obua
Korangle
Basson
Kontrbasson
Klarnetler
Küçük Klarnet
Büyük Klarnet
Alto Klarnet
Bas Klarnet
Saksofonlar
Soprano Saksofon
Alto Saksofon
Tenor Saksofon
Bariton Saksofon
Bas Saksofon
Trompet
Kornet
Korno
Trombonlar
Sürgülü Trombon
Büğlü
Alto
Bariton
Bas
Kontrbas Mi b
Kontrbas Si b
Suzafon
Fifre
Boru
Fanfar Trompetleri
Timbal
Trampet
Davul
Zil
Bateri
Üçgen
Gonk
Def
Kastanyet
Ksilofon
Vibrafon
Marimba
Çan
Kariyon
Çelesta
Yaylı Çalgılar
Keman
Viyola
Viyolonsel
Telli Kontrbas
Harp
Org
Piyano
Ağız Mızıkası
Akordeon
Blok Flüt
Banço
Gayda
Gitar
Mandolin
Melodika
Metronom
Diyapazon
Parmaklar
Çalgılarda Aktarma
Uyarım
Çalgıların Bakım ve Onarımı

Çalgı Bilgisinin Tanımı: Çalgıların yapılışlarını, dizgelerini, ses genişliklerini, ses renklerini, görevlerini ve özelliklerini öğreten bilim dalıdır.

Çalıcı çalgısını, besteci ve beste uyarımlayıcı ise, her çalgının özelliklerini bilmesi gerekir. Çalgıların birleştikleri topluluklar genel olarak iki bölümde düşünülür.

1 - Senfoni Orkestrasındaki çalgı toplulukları:

Yaylı çalgılar
Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas

Üflemeli çalgılar
Tahta üflemeli çalgılar: Flüt, Obua, Klarnet, Fagot
Bakır üflemeli çalgılar: Trompet, Korno, Trombon, Tuba

Vurmalı çalgılar
Perdeleri belirli olan, ya da düzenlenebilen vurmalı çalgılar.
Perdeleri belirsiz olan vurmalı çalgılar.2 - Armoni Muzikasındaki çalgı toplulukları:

Birinci Bölüm Çalgılar İkinci Bölüm Çalgılar Üçüncü Bölüm Çalgılar
Küçük Flüt Do, Re b

Büyük Flüt Do

Obua Do

Korangle Fa

Basson (Fagot) Do

Küçük Klarnet Mi b

Büyük Klarnet Si b

Alto Klarnet Mi b

Bas Klarnet Si b

Soprano Saksofon Si b

Alto Saksofon Mi b

Tenor Saksofon Si b

Bariton Saksofon Mi b

Bas Saksofon Si b

Trompet Si b, Do

Kornet Si b

Korno Fa

Trombon Si b, Do

Dördüncü Bölüm Çalgılar Beşinci Bölüm Çalgılar
Büğlü Si b

Alto Mi b

Bariton Si b

Bas Si b

Kontrbas Si b, Mi b

Timbal

Trampet

Davul

Zil

Üçgen (Triangl)

Ksilofon

Kastanyet


Çalgıların adları ve yapıldıkları sesler dizini, bu çalgıların ancak bu seslerde yapılabilecekleri kanısını uyandırmaması için, soluklu çalgıların her seste yapılabileceklerini ancak bunun uyumlama yöntemi ile ilgili olduğunu burada belirtmek gerekir.

Konumuzda özellikle Armoni Muzikalarında ve senfoni orkestrasında yer alan çalgılar incelenecektir.

Bu bilgi www.melodik.net ten alınmıştır.

  Yukarı Dön  
   

Kaynak: Feridun ÇALIŞIR "Çalgı Bilgisi" Kitabı.
(Melodik.net te yayınlamak için kitabın yazarında izin alınmıştır. İzinsiz kullanılması yasaktır.)
| Melodik.net | Armonik.net | Coşkun Karabulut | İrem Özyurt | Kelime Arama Yardımcısı | Borsa | İlhan YÜCEL | Bozbey |

Copyright © 2000 - 2018 Melodik.net
Bilgisayar ile müzik