Ana SayfaMüzik Sözlüğü
Midi Sözlüğü
Çalgı Bilgisi
Forum
Linkler
Duyurular
MÜZİK SÖZLÜĞÜ HARF A SAYFA 1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z
  

Kelime  Dil  Anlam
A  La.
Abaissement (Fr.)Ses Düşmesi.
Abaisser (Fr.)Bir parçanın veya çalgının tonunu düşürmek, kalınlaştırmak, indirmek.
A battuda (İt.)Ölçüde.
Abbandonamente (İt.)Tartıma bağlı olmadan.
Abbandonavolmente (İt.)Tartıma bağlı olmayan bir deyi ile.
Abbandonandosi (İt.)Tartımı düşünmeksizin.
Abbandono (İt.)Tartımın bağlayıcılığını bırakarak.
Abbasamento (İt.)İnerek, indirerek.
Abbasamento di mano (İt.)Dokunçlu çalgıda (piyano, org) bir elin öteki el altından çaprazlanacağı.
Abbasamento di voce (İt.)Sesi indirmek (insan sesi için).
Abbassando (İt.)İndirerek, azaltarak.
Abbelimini (İt.)Süslemeler, süs notaları.
A.b.c.dieren (Al.)Ses eğitiminde, öğretiminde notaları harflerle seslendirerek.
Abendmusik (Al.)Akşam müziği.
Abertura (İsp.)Uvertür bkz. Ouverture.
Abgebrochene kadenz (Al.)Kesik durgu (kadans).
A bocca chiusa (İt.)Burun sesiyle, ağız kapalı olarak söyleyerek.
Aboyer (Fr.)Akor dışı sesler.
Abrégé (Fr.)Özetlenmiş, kısaltılmış.
Abréviations (Fr.)Kısaltmalar.
Abridge (İng.) Kısalt, özetle.
Abridgement (İng.) Kısaltma, özetleme.
Absolute (Al.)Yalın, salt, programsız.
Absolute musik (Al.)Salt müzik, betimleme ve tasımlama öğelerinden yoksun olan müzik.
Absolute pitch (İng.) Bir sesi tam olarak söyleme ve duyma yeteneği.
Absorption (Fr.)Emme (akustikle ilgili).
Abstossen (Al.)Kesik kesik çalış.
Abwaerts steigende stute (Al.)İnici dizi.
Abwechseln (Al.)Değiştirmek, değiştirme.
A cappella (İt.)1) Kilise müziğinde bir tür adı. 2) "Yalnız koro için" anlamında, çalgı eşliğinde değil.
A capriccio (İt.)İsteğine bağlı bir yorumla.
Acc (İt.)Accompagnamento' nun kısaltması.
Accarezzevole (İt.)Okşayarak.
Accel (İt.)Accellerando' nun kısaltması.
Accelerando (İt.)Çabuklaştırarak.
Accelerare (İt.)Çabuklaştırmak.
Acceleratemente (İt.)Çabuklaştırarak.
Accelarato (İt.)Çabuklaşarak.
Accélérer (Fr.)Çabuklaştırmak, hızlandırmak.
Accent (Fr.)Vurgu.
Accentare (İt.)Vurgulayarak.
Accentato (İt.)Belirgin biçimde.
Accentuare (İt.)Vurgulayarak, belirgin biçimde.
Accentuate (İng.) Vurgula.
Accentuation (Fr.)Vurgulama.
Accentuato (İt.)Belirgin biçimde.
Accentuer (Fr.)Vurgulamak.
Acciaccare (İt.)Çarpmak.
Acciaccato (İt.)Özensiz, ince olmayan, sert.
Acciacctura (İt.)1) Dokunçlu ya da telli çalgılarda uygun seslerinin ardıllanması. 2) Çarpma.
Accident (Fr.)Değiştirme, değişim.
Accidental (İng.) Geçici değiştirme işareti.
Accidentals (İng.) Değiştirme işaretleri.
Accidents (Fr.)Değiştirme işaretleri.
Acclaim (İng.) Alkışlamak.
Acclamation (Fr.)Alkış.
Acclame (Fr.)Alkışlamak.
Accolade (Fr.) Kaş, iki dizeği ( alt alta ) birleştiren işaret.
Accompagnament (Fr.) Eşlik.
Accompagnamento (İt.) Eşlik.
Accompagnare (İt.) Eşlik etmek.
Accompagnateur (Fr.)Eşlik eden, eşlikçi.
Accompagnato (İt.) Eşliğinde.
Accompagnatore (İt.) Eşlik eden, eşlikçi.
Accompagné (Fr.) Eşliğinde.
Accompagner (Fr.) Eşlik etmek.
Accompanamiento (İsp.) Eşlik.
Accompanar (İsp.) Eşlik etmek.
Accompanied (İng.) Eşliğinde.
Accompaniment (İng.) Eşlik.
Accompanist (İng.) Eşlik eden, eşlikçi.
Accompany (İng.) Eşlik et.
Accord (Fr.) Uygu (akor), en az üç sesin bir anda duyulması.
Accordamente (İt.) Tek ses etkisi verecek nitelikte kaynaşmış iki ses.
Accordamento (İt.) Uyuşumlu.
Accordance (İt.) Uyum.
Accordando (İt.) Uyumlu düzenli (akortlu).
Accordato (İt.) Uyumlanmış, düzenlenmiş (akort edilmiş).
Accordare (İt.) Uyumlamak, düzenlemek (akort etmek).
Accordatore (İt.) Düzenleyici (akort eden).
Accord brisé (Fr.) Bir uygu seslerinin çabucak ardıllanışı (arpeji).
Accordé (Fr.) Uyumlanmış, düzenlenmiş (akort edilmiş).
Accorde arpeggiato (İt.) Bkz. Accord brisé.
Accorde gebrochen gespield (Al.)Arpejlenmiş uygu.
Accordéon (Fr.)Akordeon, körüklü dokunçlu bir çalgı.
Accorder (Fr.)Uyumlamak, düzenlemek (akort etmek).
Accordeur (Fr.)Uyumlayıcı (akort edici).
Accord fondamental (Fr.)Temel uygu (armonide).
Accordieren (Al.)Uyumlamak (akort etmek).
Accordion (İt.)Akordion.
Accordo (İt.)Uyum, düzen (akort).
Accordo fondamentale (İt.)Temel uygu (armonide).
Accordior (Fr.)Kurgaç, piyano uyum (akort) açkısı.
Accord parafait (Fr.)Beşli Uyguları.
Accord par substitution (Fr.)Yer değiştirimli uygu.
Accords de sixte (Fr.)Altılı uyguları.
Accouplement (Fr.)Birleştirme, çiftleştirme.
Accoupler (Fr.)Birleştirmek.
Accrescendo (İt.)Sesi gittikçe kuvvetleştirerek.


1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z


Müzik sözlüğünde bulunan toplam kelime sayısı 5784.

Kaynak: Feridun ÇALIŞIR "Müzik Dili Sözlüğü". (Yayınlamak için kitabın yazarında izin alınmıştır.)
Database in hazırlanmasında yardımcı olan Olcay ALNAR' a teşekkür ederim.Bilgisayar ile müzik.
Copyright © 2000 - 2017 Melodik.net